Nahlásit nefunkční video / Zvuku

StB: Přísně tajné: 1x7- Nástup rozvědky

Někdy se může video stream spouštět i několik minut.

175 Zhlédnout Nahlásit nefunkční video

  • CZ/SK dabing online11.sktorrent.eu
  • Language US autoco

Nástup rozvědky

Československá zahraničněpolitická zpravodajská služba prošla v prvních letech své existence poměrně dramatickým vývojem. Na klíčové pozice v tomto oboru se rychle dostali také komunisté, především Zdeněk Toman (dříve Zoltán Goldberger, narozený v Sobranci), který pracoval na ministerstvu vnitra v Londýně. Služba však stála v pozadí interního zpravodajství. Komunisté, kteří systematicky pracovali na ovládnutí bezpečnostních a zpravodajských služeb státu prakticky od roku 1945, nevěnovali zahraniční rozvědce velkou pozornost. To je pochopitelné v souvislosti s jejich ambicemi nastolit diktaturu, protože k tomu potřebovali primární síly působící uvnitř země. Změna nastala až koncem roku 1949.Dramatický vývoj naší zpravodajské služby je patrný i z toho, že v relativně krátké době zásadně vzrostl její význam, ale zároveň prošla obrovskými personálními změnami i změnami v celkové koncepci své činnosti.

Oct. 19, 2022